2 år med Galleri Normisjon i Aksdal

Det var 15. oktober me feira 2 år. Med flagg og ballongar, kake til kundene, trekning av gavekort og gratis leike til alle 2-åringer som var innom. Det var godt med kunder heile dagen, mange gratulasjonar med godord, og salet var omtrent dobbelt av kva det pleier.

Skrevet av: Gunn Bjørg Slåtto, 02. november 2016

Godt sal på 2 års jubileet til Galleri Normisjon i Aksdalsenteret.
Foto: Gunn Bjørg Slåtto