Velkommen til Galleri Normisjon

Galleri Normisjon er Normisjons gjenbruksvirksomhet drevet på frivillig basis. Overskuddet fra alle butikkene går til Normisjons arbeid i Norge eller i Normisjons samarbeidsland.


Galleri Normisjons virksomhet er positiv på mange måter:

  • Butikkene er hyggelige møteplasser både for både kunder og medarbeidere. Her skapes gode fellesskap!
  • Overskuddet fra butikkene går til prosjekter som setter arbeidet inn i en større sammenheng. Det oppleves meningsfullt å være en del av Galleri Normisjon.
  • Med butikkene ønsker å bidra til en bedre forvaltning av ressursene våre. Det er viktig med gjenbruk i dagens samfunn!
  • Gjenbruksbutikkenes fortjeneste bidrar til at Normisjon kan gjøre Jesus kjent for nye generasjoner og folkeslag.